Trh Global Trade Finance Market zaznamenal v roku 2018 nárast výnosov o XXX miliárd USD a očakáva sa, že počas prognózovaného obdobia 2018 – 2025 porastie so zdravou CAGR xx %. Rastúce inovatívne technológie sú hlavným faktorom rozvoja globálneho trhu financovania https://eskafinance.sk/ obchodu. Tieto technologické vylepšenia ušetrili čas spracovania vďaka digitalizácii obchodných záznamov, ako sú faktúry, objednávky, nákladné listy atď. Financovanie obchodu zahŕňa medzinárodné aj domáce obchodné toky. Financovanie obchodu je hlavným faktorom obrovského rastu medzinárodného obchodu.

Očakáva sa, že trh Global Trade Finance bude v prognózovanom období svedkom výraznej miery príjmov. Zmena v politike podielu najväčších bánk je jedným z najväčších hnacích síl na globálnom trhu Trade Finance. Rastúci globálny export a import je tiež hlavnou hnacou silou rastu trhu obchodného financovania. Využitie a digitalizácia inovatívnych technológií, ako je Blockchain, zníži náklady a zvýši efektivitu trhu Trade Finance. Podobne aj požiadavky na zložitosť alebo náklady súvisiace so sankciami, KYC a AML fungujú ako bariéra pre Trade Finance Market.

Globálny trh obchodného financovania je segmentovaný na základe aplikácie, typu produktu, výrobcov a regiónov. Podľa aplikácie sa tento trh delí na energetiku, financie, dopravu, obnoviteľné zdroje energie, výrobu elektriny a iné. Na základe produktu sa trh obchodného financovania delí na akreditív, dokumentárny film, financovanie dodávateľského reťazca a iné.

Globálny trh obchodného financovania: Trend

Rastúce nové technológie rozvíjajú trend v priestore trhu obchodného financovania. Vynálezy v technológiách pozitívne ovplyvňujú postupy kľúčových predajcov na globálnom trhu trade finance. Technologický vývoj zvyšuje štandardizáciu a automatizáciu obchodných finančných transakcií. Digitálny vynález v technológiách zjednodušil platby medzi bankami a minimalizoval riziko manuálneho spracovania. Navyše tieto technológie zvyšujú celkový devízový príjem a zvyšujú konektivitu medzi kľúčovými hráčmi a možnosti zdieľania rizika.