СМЯНА НА ЗАЛЯТА КЛАВИАТУРА НА ЛАПТОП Друга, твърде често срещана последица от заливане, е повреда на клавиатурата на лаптопа, която обикновено „попива” по-голяма част от попадналата течност, но там ситуацията е доста по-проста и оптимистична : повредената клавиатура просто се подменя. На практика това е и най-благоприятното, най-лесно и евтино за ремонт развитие след попадане на течност в лаптопа.   При заливане на лаптопа веднага се обърнете към сервиз за лаптопи, преди да е станало твърде късно. Залят лаптоп read more