Er is altijd veel ophef over Leyland Cypress-hagen. Ze hebben de reputatie oncontroleerbaar te zijn, burenruzies te veroorzaken, lelijk te https://www.haagenzo.nl/ zijn en, sinds kort, vatbaar voor ziekten. Er zitten elementen van waarheid in al deze beschuldigingen, maar in vergelijking daarmee is het heel goed mogelijk om prachtige Leyland-heggen te creëren die uitstekende schermen zijn.

De Leylandcipres (Cupressocyparis Leylandii is de Latijnse naam) is een kruising tussen twee andere soorten coniferen en is een klassiek voorbeeld van hybride groeikracht. Het is een zeer snelgroeiende plant, inderdaad de snelst groenblijvende plant met uitzondering van sommige Eucalyptussoorten. Zelfs in slechte omstandigheden, zoals dunne krijtachtige omstandigheden en blootstelling aan kustwinden, is het in staat tot behoorlijke groei. Het kan zelfs een bepaalde hoeveelheid schaduw verdragen. Deze voordelen kunnen echter tot verschillende problemen leiden. De wortels van zulke krachtige planten kunnen veel van het vocht en veel van de voedingsstoffen uit de omringende grond verwijderen (zowel aan uw eigen kant van een heg als aan die van uw buurman) en daarom kan het moeilijk zijn om iets in de buurt van een Leyland-heg te laten groeien. Het primaire probleem komt echter voort uit de kracht van de groei.

Een gezonde Leyland-cipres kan enkele meters per jaar groeien. Om het als een haag in bedwang te houden, zijn idealiter drie snoeibeurten per jaar nodig, in de late lente, zomer en vroege herfst. Dit komt deels omdat het zo snel groeit maar ook omdat het niet meer teruggroeit uit het oudere, bruine hout. Alleen de frisgroene groei kan effectief worden geknipt en dit is aan het einde van alle takken. Het is echter mogelijk om een fatsoenlijke, maar niet perfecte, haag te behouden door tweemaal per jaar te knippen. Alles minder en er zullen gaten verschijnen aan de onderkant van de planten, die er dan minder aantrekkelijk uitzien en niet meer zo goed werken als een haag.

Leylands zijn ook vaak gebruikt als screening. Ze zijn gemakkelijk in staat om een dichte rij bomen van 15 meter hoog te vormen bij redelijke bodemgesteldheid en blootstelling. Net als bij heggen kan dit problemen veroorzaken bij buren en lokale autoriteiten die hun aanmatigende effecten en het daaruit voortvloeiende verlies aan licht en uitzicht kwalijk kunnen nemen. Er zijn veel geschillen geweest tussen buren in het VK, waarvan verschillende hebben geleid tot dure rechtszaken. Het resultaat is wetgeving, zodat het nu voor gemeenten mogelijk is om te eisen dat een groenblijvende erfafscheiding of scherm wordt verlaagd tot 2 meter hoog.